Mega IgG2000 pulver 60 g

  • Artnr: Phe108

Beskrivning av artikel

Mega IgG2000 är ett mjölkfritt immunglobulinkoncentrat som stödjer hälsosam matsmältning  och tarmbarriärfunktion. Till skillnad från andra mjölkhärledda immunglobuliner på marknaden, kommer Mega IgG2000 från bovint serum, vilket gör det laktosfritt, kaseinfritt och β-laktoglobulinfritt.

Detta unika alternativ till råmjölk från nötkreatur stöder ett hälsosamt slemhinneimmunsystem genom att bibehålla en sund tarmbarriärfunktion. Serumimmunoglobulinet i Mega IgG2000 har varit föremål för över 10 publicerade humana kliniska prövningar.

Ålder 2+. Ta 1 mått dagligen dagligen med eller utan måltid, eller enligt anvisningar från din läkare. Blanda i kallt vatten och rör om i 20 sekunder. Drick rikligt med vatten.

Är du sjuk, gravid eller ammande, kontakta din läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Ersätter ej varierad fullgod kost.

Innehåll:Immunglobulin koncentrat från blodserum på kor per 2g = 1 mått

Immunglobulin G ( IgG) 1012mg,

Immunglobulin M (IgM) 92mg

Immunglobulin A( IgA) 18mg

Bovint serum albumin 100mg

solroslecitin