Novis Mobil Strålningsskydd

Strålningsskydd för mobiler, plattor, laptops mm

  • Artnr: Biop104

Beskrivning av artikel

Alla våra celler skapar ett svagt kraftfält, så kallat biofält av ljusstrålning som utgår i 90 graders vinkel från kroppen.

Redan på 60-talet visades Kirlianfotografi av levande blad med detta ljusfält runtomkring sig.

Detta mänskliga biofält är starkast i hjärtat och hjärnan och kan mätas med EKG och EEG.

Elektromagnestiska fält, WiFi, datorer, telefon, radar etc vrider biofältet åt vänster. Denna vänstervridning stör cellernas normala funktioner. Alla våra celler påverkas men alla märker/tolkar inte symtom kopplat till detta. De som är känsliga får symtom som utmattning, huvudvärk, försämrad tankeförmåga, sämre minne, hetta, stickningar i huden, ögonbesvär, sömnbesvär. Antalet vita blodkroppar och lymfocyter minskar, immunsystemet försvagas, hormonrubbningar och reproduktiv hälsa försämras.

Novis Mobil strålningsskydd ger tillförlitlig hjälp mot den vänstervridna strålningen och återställer det normala biofältet så det utgår igen i 90 graders vinkel från kroppen.
Sedan upptäckten av torsionsfälten har forskare från Ryssland och Ukraina skapat Novisskydden som ger oss tillgång till modern teknik med bibehållet biofält utan skadliga effekter för organismen. Speciellt barn och ungdomar med mjukare och tunnare skallben är utsatta för djupare penetration av mobilstrålning utan Novis skydd.

Novis Mobil strålningsskydd ger skydd mot EMF från mobiler, trådlösa telefoner, MP3 spelare, laptops, läsplattor och andra elektriska apparater. Klistra fast Novis Mobil strålningsskydd på baksidan av mobilen etc, för laptop klistra 2 stycken mobilskydd på baksidan. Rengör ytan före du klistrar fast mobilskyddet för bättre fasthäftning.

Tillagd i varukorgen