Samento Microbial Defense 60 ml

  • Artnr: NM101

Beskrivning av artikel

Uncaria tomentosa (kattklo; samento) är en kraftfull medicinalväxt som godkändes som läkemedel i Ecuador 2004. Myndigheter har där godkänt att Samento har ett antal medicinala effekter.

En del av de fördelaktiga egenskaperna hos Samento hänförs till de Pentacykliska Oxindol Alkaloiderna (POA) som finns i växten och som verkar på det cellulära immunsystemet och har demonstrerat egenskaper som positivt påverkar immunförsvaret. Samento innehåller inte de Tetracykliska Oxindol Alkaloider (TOA) som finns i de traditionella preparat av kattkloväxten. TOAs stör det centrala nervsystemet och hämmar de positiva effekterna av POA .

Vissa forskare tror att Samento kan vara så mycket som 1000 gånger mer effektiv än kattklo (Cat’s Claw). En skillnad mellan Samento och Cat’s Claw är att Cats Claw är ett immunstimulerande preparat medan Samento är en så kallad immunsystemsmodulator. Samento kan dessutom användas för att behandla alla autoimmuna sjukdomar.

I maj 2005 har genomfördes farmakologiska studier vid universitetet i Guayaquil, Ecuador . Studien visade att Nutramedix Samento hämmade inflammationer med 83,8 %.

Det finns inga kända kontraindikationer, inga kända biverkningar och inga kända inverkningar på andra mediciner när du använder Samento. I maj 2005 genomfördes toxikologiska studier utförts av Nutramedix Samento vid universitetet i Guayaquil , Ecuador, och inga toxiska effekter kunde påvisas även om subjekten vid djurförsök erhöll 120.000 gånger den ekvivalenta dosen för människor.

Innehåll


Samentobarkextrakt 0,75 ml
Dosering: 30 dr 2 ggr per dag eller enligt ordination

Andra ingredienser:

Mineralvatten
Etanol ( 20 till 25 %)