Tarja Runfeldt, diplomerad kinesiolog

Jag är kinesiolog med 2-årig grundutbildning vid Svenska Kinesiologskolan i Stockholm, 1 år i Danmark och fortlöpande vidareutbildningar sedan 1999 hos Richard Holding samt Cristian Astill- Smith i England. Tidigare var jag verksam som sjuksköterska med specialisering neurologi i 16 år. Jag har varit verksam sedan 1996 i Malmö, Lund och Helsingborg. Nu finns jag i Stockholm. Utöver kinesiologi har jag lärt mig sacrocraniell behandling hos Richard Holding. Jag integrerar akupunktursystemet i alla behandlingar. Jag ”brinner ” för det jag gör och håller mig fortlöpande uppdaterad genom dagliga seminarier med amerikansaka läkare, kiropraktorer etc.

 

Tiden har nu hunnit ikapp mig och fyllda 70 år tar jag ej längre emot nya klienter