Tarja Runfeldt, diplomerad kinesiolog

Jag är kinesiolog med 2-årig grundutbildning vid Svenska Kinesiologskolan i Stockholm, 1 år i Danmark och fortlöpande vidareutbildningar sedan 1999 hos Richard Holding samt Cristian Astill- Smith i England. Tidigare var jag verksam som sjuksköterska med specialisering neurologi i 16 år. Jag har varit verksam sedan 1996 i Malmö, Lund och Helsingborg. Nu finns jag i Stockholm. Utöver kinesiologi har jag lärt mig sacrocraniell behandling hos Richard Holding. Jag integrerar akupunktursystemet i alla behandlingar. Jag ”brinner ” för det jag gör och håller mig fortlöpande uppdaterad genom dagliga seminarier med amerikansaka läkare, kiropraktorer etc.

 

Tiden har nu hunnit ikapp mig och fyllda 70+ tar jag ej längre emot nya klienter

Tillagd i varukorgen